Phân biệt các dòng máy chủ Dell PowerEdge XS, XA, Standard
Ngày cập nhật 19/08/2023

Tóm tắt Với thông báo gần đây về bộ vi xử lý Intel® Xeon® Scalable thế hệ thứ 3, Dell đã thông báo 2 mẫu khác nhau của R650 và 3 mẫu khác nhau của R750 để đáp ứng nhu cầu của khách hàng mới nổi. Tài liệu này được thiết kế nhằm làm nổi…

Tin Tức Thị Trường

Xem thêm
Phân biệt các dòng máy chủ Dell PowerEdge XS, XA, Standard
Ngày cập nhật 19/08/2023

Tóm tắt Với thông báo gần đây về bộ vi xử lý Intel® Xeon® Scalable thế hệ thứ 3, Dell đã thông báo 2 mẫu khác nhau của R650 và 3 mẫu khác nhau của R750 để đáp ứng nhu cầu của khách hàng mới nổi. Tài liệu này được thiết kế nhằm làm nổi…

SERVER

Xem thêm
Phân biệt các dòng máy chủ Dell PowerEdge XS, XA, Standard
Ngày cập nhật 19/08/2023

Tóm tắt Với thông báo gần đây về bộ vi xử lý Intel® Xeon® Scalable thế hệ thứ 3, Dell đã thông báo 2 mẫu khác nhau của R650 và 3 mẫu khác nhau của R750 để đáp ứng nhu cầu của khách hàng mới nổi. Tài liệu này được thiết kế nhằm làm nổi…